top of page

Dla  Rodzica

Informacje, programy i pomoc .

podkreslnik.png
pierwszastrona_kurswychowawczy.png
Kurs kompetencji wychowawczych
Spotkania przeznaczone są dla wszystkich rodziców, którzy chcą podnieść swoją wiedzę...

 
konsultacje-psychiatryczne.png
Konsultacje psychiatryczne
Konsultacje psychiatryczne dla wszystkich chętnych rodziców.
Konsultacje są anonimowe 
komunikacja_alternatywna.png
Komunikacja alternatywna
Polega na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazach, symbolach, przedmiotach.


 
pierwszastrona_program.png

Informacje
dla
rodziców.

Komunikat Dyrekcji
Ustalenia dyrektora przedszkola dotyczące form udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Konsultacje psychiatryczne dla Rodziców

Kons. psychiatryczne

Drodzy rodzice ruszają konsultacje psychiatryczne dla chętnych rodziców naszych przedszkolnych dzieci. Konsultacje są całkowicie anonimowe i bezpłatne. Spotykacie się i rozmawiacie jedynie z lekarzem. Konsultacje odbywać się mogą tradycyjnie, jak i w gabinecie lub telefonicznie.

 

Konsultacje są anonimowe dla personelu przedszkola, dane niezbędne do umówienia i przeprowadzenia wizyty będą zbierane przez lekarza i nie będą udostępniane pracownikom przedszkola.

 

Bezpłatne konsultację są przeznaczone dla rodziców dzieci przedszkolnych (bądź ich prawnych opiekunów), nie obejmują pozostałych dorosłych członków rodziny (np. babci, dziadka, cioci itd.)

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.
 

Adresy gabinetów, gdzie będą udzielane konsultacje:

Wrocław - Prywatna Praktyka Lekarska, ul. Bobrza 12 

Wałbrzych - Przychodnia Piaskowa Góra, ul. Główna 4


Konsultacje prowadzi lekarz psychiatra Agnieszka Jakimiec Zybura. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu i umówienia wizyty tel. 609 566 114

Komunikacja alternatywna

Komunikacja alternatywna

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) to grupa metod, które umożliwiają osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu porozumiewać się z otoczeniem. Polega na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazach, symbolach, przedmiotach. AAC pomaga osobom z zaburzeniami mowy wyrażać swoje myśli, uczucia oraz podejmować samodzielne decyzje.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca – rodzaje metod

Istnieją 3 najważniejsze grupy metod komunikacyjnych w AAC:

  • systemy znaków manualnych – komunikacja zachodzi poprzez gestykulację, np. język migowy, fonogesty, język Makaton, Coghamo; taki rodzaj porozumiewania się może być skuteczny tylko w przypadku pacjentów, którzy nie mają problemów z motoryką; 

  • systemy znaków graficznych – symbole Blissa, piktogramy PIC, PCS, Rebus, metoda ułatwionej komunikacji (dla osób z autyzmem), program MÓWik; 

  • systemy znaków przestrzenno-dotykowych – klocki słowne Premacka, alfabet Lorma. 

Jak podkreślają specjaliści, nie ma jednej, uniwersalnej metody komunikacyjnej, która byłaby skuteczna w przypadku każdego typu niepełnosprawności. Wybór sposobu porozumiewania się jest ściśle uzależniony od indywidualnych cech danej osoby, jej predyspozycji, umiejętności i osobistych preferencji. Czasem najlepsze efekty uzyskuje się stosując kilka metod komunikacji jednocześnie.

Wymiar godzin pomocy

Wymiar godzin   pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu  Dorotka na rok 2023

Ustalenia dyrektora przedszkola dotyczące form udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okresu ich udzielenia oraz wymiaru godzin od 02.01.2023 na okres w edukacji przedszkolnej w TPP Dorotka dla dziecka

111_edited.jpg
bottom of page