top of page

Zajęcia Terapeutyczne

Nasze programy zajęciowe

podkreslnik.png
Terapie behawioralne

Terapia behawioralna

terapia_behawioralna.png

Terapia behawioralna jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych metod pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym dziecka z autyzmem.

podkreslnik.png

Efekty dla dziecka:

 • nauczy się  nowych umiejętności w celu zmiany i redukcji zachowań niepożądanych. Twoje dziecko może nauczyć się „co robić” nie tylko „czego nie wolno robić”;

 • rozwijać pozytywne zachowania i redukować zachowania niepożądane np. wzmacnianie może wpływać na wzrost zachowań społecznych i co za tym idzie redukcję zachowań niepożądanych;

 • rozwijać społeczne oraz umiejętności dotyczące samodzielności dziecka;

 • wpływać na możliwość koncentrowania się na zadaniu, kończenia zadania oraz rozwijać motywację do pracy;

 • dążyć do poprawy umiejętności poznawczych. Pomóc twojemu dziecku rozwijać umiejętności uczenia się;

 • generalizować nabyte umiejętności tzn. wykorzystywać umiejętności, które dziecko nabyło w procesie terapii w innych sytuacjach i wśród innych osób;

 • wspierać rozwój dziecka w szkole bądź przedszkolu między innymi poprzez kształtowanie i wzmacnianie zachowań pożądanych.

Terapia logopedyczna
podkreslnik.png

Terapia logopedyczna

Efekty dla dziecka:

 • diagnoza wad mowy;

 • terapia logopedyczna opierającą się na ocenie poziomu rozwoju mowy dziecka;

 • kształtowanie i rozwijanie mowy i języka dziecka;

 • korekcja wadliwej artykulacji.

Terapia logopedyczna jest nieodłącznym elementem terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Dla kogo?

Terapia logopedyczna jest skierowana przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (w tym dzieci ze spektrum autyzmu), dziećmi z zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie.

Prowadzimy terapię logopedyczną również dla dzieci ze Specyficznymi Zaburzenia Językowymi

logopedia.png

Terapia psychologiczno-pedagogiczna

Ter. psychologiczno-pedagog.
podkreslnik.png

Terapia psychologiczna obejmuje wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii behawioralnej, poznawczej, poznawczo-behawioralnej, rozwojowej, oraz systemowej w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia psychologicznego systemu rodziny.

Efekty dla dziecka:

 • lepsze efekty w nauce;

 • zwiększenie uwagi dziecka;

 • zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej;

 • lepsze relacje z rówieśnikami;

 • lepsze relacje z rodzicami;

 • praca nad trudnościami emocjonalnymi;

 • praca z deficytami w umiejętnościach społecznych;

 • praca z zaburzeniami zachowania;

 • nabywanie umiejętności pomagającym w radzeniu sobie ze stresem;

 • zmniejszanie trudności wychowawczych.

psychologiczno-pedagogiczna.png
Sensoplastyka

Efekty dla dziecka:

 • pozytywne oddziaływanie na układ nerwowy dziecka;

 • bardzo korzystnie wpływa na rozwój mowy;

 • łatwiejsze ujawnianie emocji i uczuć;

 • wspieranie rozwoju wszystkich zmysłów;

 • świetna zabawa.

sensoplasytka.png

Sensoplastyka jest poznawaniem otaczającego nas świata poprzez połączenie silnych doznań dotykowych, wzrokowych, smakowych i słuchowych.

Coś co brzmi kosmicznie, ostatecznie okazuje się dość przyziemną zabawą która daje jednak nieziemskie efekty. Dzieci wprost ją uwielbiają.

Dla kogo?

Dla każdego dziecka, w każdym wieku.

Sensoplastyka to metoda wspierania rozwoju dziecka poprzez stymulację sensoryczną oraz swobodę procesu twórczego. W procesie tym wykorzystujemy wyłącznie naturalne składniki dzięki czemu dziecko może bezpiecznie dotknąć jak i również często spróbować każdego produktu. Zajęcia z sensoplastyki to nie tylko nauka i prawidłowy rozwój Twojego dziecka, to przede wszystkim świetna zabawa, która pobudza kreatywność.

podkreslnik.png

Sensoplastyka

Umiejętności społeczne

Trening umiejętności społecznych

podkreslnik.png

Trening umiejętności społecznych to technika terapeutyczna skupiająca się na umiejętnościach społecznych w tym, poprawianiu funkcjonowania dziecka wśród innych ludzi.

Efekty dla dziecka:

 • poprawa umiejętności komunikacyjnych;

 • zamiana niekorzystnych zachowań na te bardziej akceptowane w społeczeństwie;

 • umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy;

 • umiejętność wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;

 • metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;

 • umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań;

 • metody odmawiania;

 • nauczenie, jak pracować w grupie;

 • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;

 • rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.

umiejetnosci_spoleczne.png
Fizjoterapia ruchowa

Fizjoterapia (rehabilitacja ruchowa)

podkreslnik.png
fizjoterapia.png

Zmysły stanowią podstawę rozwoju każdego człowieka. W przypadku dzieci z z zaburzeniami odbieranie otaczającego je świata i kontakt z nim za pośrednictwem zmysłów są zaburzone. Fizjoterapia ma pomóc przywrócić im zdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz umiejętność współżycia z innymi ludźmi, a także umożliwić dostosowanie się do środowiska, w którym żyją. Jej celem jest pobudzanie zmysłów.

Efekty dla dziecka:

 • niwelowanie niepożądanych zachowań;

 • poprawa komunikacji i kontaktów z otoczeniem;

 • pobudzanie kreatywności i motywacji do działania;

 • poprawa koncentracji, otwarcie emocjonalne, redukcja lęku, apatii i stresu;

 • łagodzenie bólu, zmniejszenie zmęczenia;

 • poprawa samopoczucia, wzrost poczucia bezpieczeństwa, decyzyjności oraz możliwości wyboru;

 • wyciszenie osób nadpobudliwych, nerwowych, agresywnych poprzez uspokajający wpływ;

 • pobudzenie i zachęcenie do aktywności osób biernych poprzez zmniejszenie ich skłonności do izolowania się od otoczenia.

Alpakoterapia

Alpakoterapia

podkreslnik.png

Alpakoterapia jest to metoda wspomagająca, wzmacniająca efektywność terapii, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem są odpowiednio dobrane i wyszkolone alpaki. Jako dziedzina zooterapii polega na współpracy terapeuty i dziecka z alpaką. 

Zwierzęta oddziaływują na sferę psychiczną, fizyczną oraz emocjonalną.

Efekty dla dziecka:

 • budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości;

 • budowanie pozytywnych emocji;

 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji;

 • rozwijania umiejętności odprężania się;

 • łagodzenie różnego rodzaju lęków;

 • akceptacja własnych ograniczeń;

 • rozwijanie motoryki, praca nad równowagą ciała, normalizacja napięcia mięśniowego;

 • poprawa koncentracji uwagi, poprawa zapamiętywania, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie wszystkich zmysłów, rozwijanie komunikacji werbalne;

 • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;

 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie.

alpakoterapia.png

Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna
podkreslnik.png
integracja_sensoryczna.png

Integracja sensoryczna to sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Pozwala dziecku na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, umożliwia również selekcję informacji i odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Warto podkreślić, że Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością, podobnie jak oddychanie a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym, a więc towarzyszy nam od początku do końca życia. Celem każdej terapii SI jest poprawienie codziennego funkcjonowania dziecka a tym samym jakości jego życia.

Efekty dla dziecka:

 • poprawienie koncentracji;

 • odpowiednie reagowanie na bodźce zewnętrzne;

 • poprawa w nauce;

 • zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej;

 • lepsza komunikacja z otoczeniem;

 • poprawa koordynacji ruchowej.

Dogoterapia

Dogoterapia

podkreslnik.png

Dogoterapia metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii.

Efekty dla dziecka:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;

 • wyciszenie zachowań agresywnych;

 • wyzwalają potrzebę spontanicznej komunikacji;

 • zmniejszają nadwrażliwość na bodźce dotykowe;

 • ułatwiają nawiązanie kontaktu z obcą osobą;

 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi;

 • zniwelowanie blokady lęków przed zwierzętami;

 • rozwijanie funkcji opiekuńczych;

dogoterapia.png

Ogród sensoryczny

Ogród sensoryczny
podkreslnik.png
ogród-sensoryczny.png

Przebywanie w ogrodzie dostarcza nam bardzo dużo wrażeń zmysłowych, które nas uspakajają, odprężają, ale też pobudzają w nas fascynację i zaciekawienie światem przyrody. Ogród sensoryczny to taki, gdzie wszystkie nasze zmysły są pobudzane, gdzie nie jesteśmy tylko biernymi obserwatorami, ale również możemy dotknąć, posmakować, usłyszeć i powąchać otaczającą nas roślinność.

Efekty dla dziecka:

 • pozytywne wrażenia zmysłowe;

 • uspokaja i odpręża;

 • pobudza kreatywność;

 • uczy szacunku;

 • wspaniałe miejsce zabaw.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

podkreslnik.png

Terapia Czaszkowo krzyżowa jest odnogą osteopatii. Opiera się na delikatnym nieinwazyjnym dotyku przypominającym dotknięcia skrzydeł motyla. W trakcie trwania zabiegu zostaje przywracana równowaga w ciele na wszystkich poziomach: kostnym, mięśniowym, emocjonalnym. Metodą tą ściągamy napięcia i traumy emocjonalne zapisane w ciele. W trakcie zabiegu dziecko leży na łóżku do masażu, pozostaje w swoim ubraniu.

Dla kogo?

Dla każdego dziecka i osoby dorosłej by odzyskać równowagę i rozluźnienie. W szczególności polecane dla dzieci z nadruchliwością, problemami z koncentracją. Pomaga przy regulowaniu napięcia mięśniowego w ciele. Łagodzi bóle kostno mięśniowe.

Efekty dla dziecka:

 • pozytywne oddziaływanie na układ nerwowy dziecka;

 • uwolnienie emocji z ciała zapisanych w formie niewerbalnej;

 • poprawa koncentracji i uwagi;

 • wyciszenie;

 • rozluźnienie ciała;

 • przywrócenie prawidłowego ułożenia ciała względem linii środka;

 • zmniejszenie napięć i odczuć bólowych.

terapia_czaszkowo_krzyzowa.png
terapia czaszkowo krzyzowa
Arterapia

Arteterapia

podkreslnik.png
artytoterapia.png

Arteterapia czyli terapia poprzez sztukę. Jest to rodzaj psychoterapii, który wykorzystuje różne dziedziny artystyczne.

Dla kogo?
Absolutnie dla każdego! Jest to świetna terapia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Doskonale sprawdzi się podczas terapii z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami intelektualnymi.

Efekty dla dziecka:

 • pokonywanie lęków, wzmacnianie wiary we własne siły;

 • pobudzanie ekspresji i wyobraźni;

 • kształtowanie wrażliwości;

 • umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych;

 • integracja grupy;

 • poprawa zdolności manualnych;

 • trening motoryki małej;

 • rozwój emocjonalny;

 • pogłębianie umiejętności twórczych oraz poznawczych.

Onoterapia

podkreslnik.png

Onoterapia jest naturalną metodą terapeutyczną wspierającą i wzmacniającą inne terapie, w których uczestniczy dziecko (w szczególności terapię SI, terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną). Zwierzęciem współpracującym z terapeutą jest specjalnie do tego przygotowany osioł. Osły to niezwykle sympatyczne, empatyczne i łagodne zwierzęta, dzięki którym osiągamy następujące cele terapeutyczne:

Efekty dla dziecka:

 • stymulowanie percepcji zmysłowej poprzez dostarczanie wrażeń wzrokowych, słuchowych, dotykowych, zapachowych oraz proprioceptywnych;

 • poprawę samooceny i kondycji psychicznej;

 • rozwijanie umiejętności poznawczych;

 • uczenie nowych pojęć i umiejętności;

 • ćwiczenie koncentracji uwagi;

 • rozwijanie poczucia sprawczości i samodzielności;

 • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń;

 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej słuchowo-ruchowej;

 • osłabienie reakcji nerwicowych i relaksację;

 • zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą;

 • niwelowanie zaburzeń równowagi;

 • poprawę orientacji w przestrzeni;

 • poprawę orientacji w schemacie ciała;

 • normalizowanie napięcia mięśniowego;

 • aktywizowanie całego organizmu;

onoterapia.png
Onoterapia

Felinoterapia

podkreslnik.png
felinoterapia.png

Felinoterapia to naturalna metoda terapeutyczna polegająca na bezpośrednim kontakcie z certyfikowanym kotem terapeutycznym. Zajęcia w obecności kota wpływają pozytywnie na wszystkie sfery życia człowieka: fizyczną, psychiczną, emocjonalną, poznawczą i społeczną.

W czasie sesji felinoterapeutycznych dzieci uczą się empatii, rozwijają poczucie samodzielności i sprawczości.  Z biologicznego punktu widzenia terapia z udziałem kota wpływa pozytywnie na poprawę samopoczucia – podnosi się poziom oksytocyny i endorfin - hormonów szczęścia. Mruczenie kota wpływa na stan emocjonalny, powoduje wyciszenie i uspokojenie organizmu.  Zabawy z kotem stymulują układ nerwowy i mięśniowy

Efekty dla dziecka:

 • nauka empatii;

 • rozwój samodzielności;

 • poprawa samopoczucia;

 • szczęście;

 • poprawa stanu emocjonalnego;

 • wyciszenie i uspokojenie;

 • stymulacja układu nerwowego i mięśniowego.

felinoterapia

Pies towarzyszący

podkreslnik.png

Na zajęciach dzieci uczą się prawidłowego kontaktu z psem, poznają jego potrzeby i wzmacniają empatię względem zwierząt. Poza tym, spotkania to doskonała okazja do relaksacji, wyciszenia, a także znakomita motywacja do podejmowania różnorodnych działań w zakresie wspierania funkcji motorycznych, poszerzania słownika czynnego dziecka, kształtowania umiejętności narracyjnych, okazywania i nazywania emocji.
Takie zajęcia to doskonała okazja, by zdobyć wiedzę na temat psich zachowań oraz prawidłowego postępowania ze zwierzakiem.

Efekty dla dziecka:

 • poznanie podstawowych potrzeb psów, 

 • rozwój szacunku i empatii dla zwierząt,

 • usprawnianie funkcji percepcyjnych,

 • kształtowanie pozytywnej samooceny,

 • budowanie poczucia sprawczości,

 • rozwijanie umiejętności panowania nad frustrację w trudnych sytuacjach,

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji.

pies_towarzyszacy.png
pies towarzyszący

Kurs kompetencji wychowawczych

podkreslnik.png
kurs_wychowawczy.png

Spotkania przeznaczone są dla wszystkich rodziców, którzy chcą podnieść swoją wiedzę i kompetencje wychowawcze, obniżyć stres rodzicielski, zrozumieć funkcjonowanie swojego dziecka, nauczyć się stawiać zdrowe granice, umieć efektywnie komunikować się z dzieckiem i być dla niego oparciem w trudnych momentach rozwojowych.

 

Główne cele spotkań:

rozwój i wzmocnienie umiejętności wychowawczych,

poznanie adekwatnych sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dziecka, wypracowanie nowych strategii radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, nauka skutecznego wspierania potencjału rozwojowego dziecka.

Podczas Warsztatów Rodzice nabywają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat:

 • optymalnej realizacji potrzeb rozwojowych dziecka, w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego,

 • efektywnych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych,

 • modyfikowania zachowań trudnych dziecka i tworzenia w ich miejsce zachowań pożądanych,

 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wystąpienia trudności, wychowawczych, w tym przeciwdziałaniu eskalacji konfliktów,

 • poprawie komunikacji z dzieckiem,

 • wspierania motywacji dziecka do zachowań pożądanych,

 • wzmacniania jego poczucia własnej wartości.

kurs kompetencji wychowawczych

Rewalidacja

podkreslnik.png

W naszym przedszkolu staramy się jak najbardziej wzmacniać potencjał intelektualny i społeczny naszych przedszkolaków. Każdego dnia dzieci wchodzą w proces rewalidacji, podczas którego usprawniane są dysfunkcje wynikające z zaburzonego procesu rozwojowego każdego z nich. Rewalidacja jest bardzo ważnym elementem pomocy, jakiej należy udzielać dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Jest to po prostu całokształt działań dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych podejmowanych na rzecz dziecka z niepełnosprawnością. W procesie rewalidacyjnym ważne jest również rozwijanie mocnych stron dziecka, wykorzystując je jako bazę do dalszej pracy. Dla każdego wychowanka wybierana jest aktywność uwzględniająca jego możliwości oraz trudności. Zawsze staramy się reagować na aktualne potrzeby dzieci. 

Zajęcia rewalidacyjne prowadzi pedagog specjalny. 

Efekty dla dziecka:

 • wzmacnianie potencjału intelektualnego dziecka,

 • działanie terapeutyczne, dydaktyczne, wychowawcze,

 • rozwijanie mocnych stron dziecka,

 • kształtowanie pozytywnej samooceny,

rewalidacja.png
Rewalidacja
bottom of page