Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Nasze programy zajęciowe

podkreslnik.png
 

Terapia behawioralna

terapia_behawioralna.png

Terapia behawioralna jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych metod pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym dziecka z autyzmem.

podkreslnik.png

Efekty dla dziecka:

 • nauczy się  nowych umiejętności w celu zmiany i redukcji zachowań niepożądanych. Twoje dziecko może nauczyć się „co robić” nie tylko „czego nie wolno robić”;

 • rozwijać pozytywne zachowania i redukować zachowania niepożądane np. wzmacnianie może wpływać na wzrost zachowań społecznych i co za tym idzie redukcję zachowań niepożądanych;

 • rozwijać społeczne oraz umiejętności dotyczące samodzielności dziecka;

 • wpływać na możliwość koncentrowania się na zadaniu, kończenia zadania oraz rozwijać motywację do pracy;

 • dążyć do poprawy umiejętności poznawczych. Pomóc twojemu dziecku rozwijać umiejętności uczenia się;

 • generalizować nabyte umiejętności tzn. wykorzystywać umiejętności, które dziecko nabyło w procesie terapii w innych sytuacjach i wśród innych osób;

 • wspierać rozwój dziecka w szkole bądź przedszkolu między innymi poprzez kształtowanie i wzmacnianie zachowań pożądanych.

 
podkreslnik.png

Terapia logopedyczna

Efekty dla dziecka:

 • diagnoza wad mowy;

 • terapia logopedyczna opierającą się na ocenie poziomu rozwoju mowy dziecka;

 • kształtowanie i rozwijanie mowy i języka dziecka;

 • korekcja wadliwej artykulacji.

Terapia logopedyczna jest nieodłącznym elementem terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Dla kogo?

Terapia logopedyczna jest skierowana przede wszystkim do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (w tym dzieci ze spektrum autyzmu), dziećmi z zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie.

Prowadzimy terapię logopedyczną również dla dzieci ze Specyficznymi Zaburzenia Językowymi

logopedia.png

Terapia psychologiczno-pedagogiczna

 
podkreslnik.png

Terapia psychologiczna obejmuje wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii behawioralnej, poznawczej, poznawczo-behawioralnej, rozwojowej, oraz systemowej w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia psychologicznego systemu rodziny.

Efekty dla dziecka:

 • lepsze efekty w nauce;

 • zwiększenie uwagi dziecka;

 • zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej;

 • lepsze relacje z rówieśnikami;

 • lepsze relacje z rodzicami;

 • praca nad trudnościami emocjonalnymi;

 • praca z deficytami w umiejętnościach społecznych;

 • praca z zaburzeniami zachowania;

 • nabywanie umiejętności pomagającym w radzeniu sobie ze stresem;

 • zmniejszanie trudności wychowawczych.

psychologiczno-pedagogiczna.png
 

Efekty dla dziecka:

 • pozytywne oddziaływanie na układ nerwowy dziecka;

 • bardzo korzystnie wpływa na rozwój mowy;

 • łatwiejsze ujawnianie emocji i uczuć;

 • wspieranie rozwoju wszystkich zmysłów;

 • świetna zabawa.

sensoplasytka.png

Sensoplastyka jest poznawaniem otaczającego nas świata poprzez połączenie silnych doznań dotykowych, wzrokowych, smakowych i słuchowych.

Coś co brzmi kosmicznie, ostatecznie okazuje się dość przyziemną zabawą która daje jednak nieziemskie efekty. Dzieci wprost ją uwielbiają.

Dla kogo?

Dla każdego dziecka, w każdym wieku.

Sensoplastyka to metoda wspierania rozwoju dziecka poprzez stymulację sensoryczną oraz swobodę procesu twórczego. W procesie tym wykorzystujemy wyłącznie naturalne składniki dzięki czemu dziecko może bezpiecznie dotknąć jak i również często spróbować każdego produktu. Zajęcia z sensoplastyki to nie tylko nauka i prawidłowy rozwój Twojego dziecka, to przede wszystkim świetna zabawa, która pobudza kreatywność.

podkreslnik.png

Sensoplastyka

 

Trening umiejętności społecznych

podkreslnik.png

Trening umiejętności społecznych to technika terapeutyczna skupiająca się na umiejętnościach społecznych w tym, poprawianiu funkcjonowania dziecka wśród innych ludzi.

Efekty dla dziecka:

 • poprawa umiejętności komunikacyjnych;

 • zamiana niekorzystnych zachowań na te bardziej akceptowane w społeczeństwie;

 • umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy;

 • umiejętność wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;

 • metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;

 • umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań;

 • metody odmawiania;

 • nauczenie, jak pracować w grupie;

 • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;

 • rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.

umiejetnosci_spoleczne.png
 

Fizjoterapia (rehabilitacja ruchowa)

podkreslnik.png
fizjoterapia.png

Zmysły stanowią podstawę rozwoju każdego człowieka. W przypadku dzieci z z zaburzeniami odbieranie otaczającego je świata i kontakt z nim za pośrednictwem zmysłów są zaburzone. Fizjoterapia ma pomóc przywrócić im zdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz umiejętność współżycia z innymi ludźmi, a także umożliwić dostosowanie się do środowiska, w którym żyją. Jej celem jest pobudzanie zmysłów.

Efekty dla dziecka:

 • niwelowanie niepożądanych zachowań;

 • poprawa komunikacji i kontaktów z otoczeniem;

 • pobudzanie kreatywności i motywacji do działania;

 • poprawa koncentracji, otwarcie emocjonalne, redukcja lęku, apatii i stresu;

 • łagodzenie bólu, zmniejszenie zmęczenia;

 • poprawa samopoczucia, wzrost poczucia bezpieczeństwa, decyzyjności oraz możliwości wyboru;

 • wyciszenie osób nadpobudliwych, nerwowych, agresywnych poprzez uspokajający wpływ;

 • pobudzenie i zachęcenie do aktywności osób biernych poprzez zmniejszenie ich skłonności do izolowania się od otoczenia.

 

Alpakoterapia

podkreslnik.png

Alpakoterapia jest to metoda wspomagająca, wzmacniająca efektywność terapii, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem są odpowiednio dobrane i wyszkolone alpaki. Jako dziedzina zooterapii polega na współpracy terapeuty i dziecka z alpaką. 

Zwierzęta oddziaływują na sferę psychiczną, fizyczną oraz emocjonalną.

Efekty dla dziecka:

 • budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości;

 • budowanie pozytywnych emocji;

 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji;

 • rozwijania umiejętności odprężania się;

 • łagodzenie różnego rodzaju lęków;

 • akceptacja własnych ograniczeń;

 • rozwijanie motoryki, praca nad równowagą ciała, normalizacja napięcia mięśniowego;

 • poprawa koncentracji uwagi, poprawa zapamiętywania, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie wszystkich zmysłów, rozwijanie komunikacji werbalne;

 • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;

 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie.

alpakoterapia.png

Terapia integracji sensorycznej

 
podkreslnik.png
integracja_sensoryczna.png

Integracja sensoryczna to sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Pozwala dziecku na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, umożliwia również selekcję informacji i odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Warto podkreślić, że Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością, podobnie jak oddychanie a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym, a więc towarzyszy nam od początku do końca życia. Celem każdej terapii SI jest poprawienie codziennego funkcjonowania dziecka a tym samym jakości jego życia.

Efekty dla dziecka:

 • poprawienie koncentracji;

 • odpowiednie reagowanie na bodźce zewnętrzne;

 • poprawa w nauce;

 • zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej;

 • lepsza komunikacja z otoczeniem;

 • poprawa koordynacji ruchowej.

 

Dogoterapia

podkreslnik.png

Dogoterapia metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii.

Efekty dla dziecka:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;

 • wyciszenie zachowań agresywnych;

 • wyzwalają potrzebę spontanicznej komunikacji;

 • zmniejszają nadwrażliwość na bodźce dotykowe;

 • ułatwiają nawiązanie kontaktu z obcą osobą;

 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi;

 • zniwelowanie blokady lęków przed zwierzętami;

 • rozwijanie funkcji opiekuńczych;

dogoterapia.png

Ogród sensoryczny

 
podkreslnik.png
ogród-sensoryczny.png

Przebywanie w ogrodzie dostarcza nam bardzo dużo wrażeń zmysłowych, które nas uspakajają, odprężają, ale też pobudzają w nas fascynację i zaciekawienie światem przyrody. Ogród sensoryczny to taki, gdzie wszystkie nasze zmysły są pobudzane, gdzie nie jesteśmy tylko biernymi obserwatorami, ale również możemy dotknąć, posmakować, usłyszeć i powąchać otaczającą nas roślinność.

Efekty dla dziecka:

 • pozytywne wrażenia zmysłowe;

 • uspokaja i odpręża;

 • pobudza kreatywność;

 • uczy szacunku;

 • wspaniałe miejsce zabaw.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

podkreslnik.png

Terapia Czaszkowo krzyżowa jest odnogą osteopatii. Opiera się na delikatnym nieinwazyjnym dotyku przypominającym dotknięcia skrzydeł motyla. W trakcie trwania zabiegu zostaje przywracana równowaga w ciele na wszystkich poziomach: kostnym, mięśniowym, emocjonalnym. Metodą tą ściągamy napięcia i traumy emocjonalne zapisane w ciele. W trakcie zabiegu dziecko leży na łóżku do masażu, pozostaje w swoim ubraniu.

Dla kogo?

Dla każdego dziecka i osoby dorosłej by odzyskać równowagę i rozluźnienie. W szczególności polecane dla dzieci z nadruchliwością, problemami z koncentracją. Pomaga przy regulowaniu napięcia mięśniowego w ciele. Łagodzi bóle kostno mięśniowe.

Efekty dla dziecka:

 • pozytywne oddziaływanie na układ nerwowy dziecka;

 • uwolnienie emocji z ciała zapisanych w formie niewerbalnej;

 • poprawa koncentracji i uwagi;

 • wyciszenie;

 • rozluźnienie ciała;

 • przywrócenie prawidłowego ułożenia ciała względem linii środka;

 • zmniejszenie napięć i odczuć bólowych.

terapia_czaszkowo_krzyzowa.png