top of page

Przedszkole Terapeutyczne Dorotka

Kadra

podkreslnik.png
Agata Szawiel

Agata Szawiel

Jestem psychologiem i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania i edukacji osób z autyzmem oraz kurs Metody Dyna-Lingua M.S. Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

W swojej pracy kładę nacisk na jak najlepsze funkcjonowanie dzieci i dorosłych w sferze poznawczej, komunikacyjnej, emocjonalnej i społecznej. Metody pracy dostosowuję indywidualnie do dziecka, w zależności do jego potrzeb i możliwości.

Kwalifikacje / Szkolenia / Dyplomy / Certfikaty:

 • dyplomowany psycholog i oligofrenopedagog,

 • podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. II,

 • podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I,

 • poszerzona analiza i interpretacja skali inteligencji Weschlera dla dzieci,

 • obsługa i wykorzystanie programu MÓWIk w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

 • Dyna-Lingua M.S.

Agata-Szawiel.png
Agnieszka Jasińska
1689853227549
1689853035589
1689853035571
1689853035583
1689853035578
1689853035565

Agnieszka Jasińska

Jestem terapeutą zajęciowym i opiekunem medycznym. Ukończyłam szkolenia z arteterapii i terapii behawioralnej dzieci z autyzmem.

 

W pracy za cel stawiam sobie budowanie u dzieci poczucia własnej wartości, rozwijanie sprawności manualnej oraz naukę doświadczania świata wszystkimi zmysłami.

Kwalifikacje / Szkolenia / Dyplomy / Certfikaty:

 • dyplomowany terapeuta zajęciowy,

 • arteterapia - certyfikat,

 • terapia behawioralna dzieci z autyzmem.

Agnieszka-Jasińska.png
IMG-20230723-WA0002
IMG-20230723-WA0003
IMG-20230723-WA0004
IMG-20230723-WA0000
IMG-20230723-WA0001
Małgorzata Baranowska

Małgorzata Baranowska

Specjalizuje się w diagnozie i terapii: Integracji Sensorycznej, zaburzeń wad wymowy oraz zaburzeń miofunkcjonalnych. Jestem Terapeutą Integracji Sensorycznej II stopniaOd 5 lat z pasją i zaangażowaniem prowadzę terapię dzieci i młodzieży. 

 

Traktuję każdego małego pacjenta w sposób holistyczny. Jestem  pedagogiem, oligofrenopedagogiem i logopedą. Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, dziećmi w wieku wczesno szkolnym, przedszkolnym oraz szkolnym przejawiającymi trudności w zachowaniu oraz borykającymi się z trudnościami edukacyjnymi

Kwalifikacje / Szkolenia / Dyplomy / Certfikaty:

 • absolwentka UNS, kierunek: Logopedia z komunikacją alternatywną (język migowy - PJM),

 • absolwentka UNS, kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

 • absolwentka Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze, kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,

 • MFT sTArs 9-99 - Miofunkcjonalna terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji,

 • terapia integracji sensorycznej II stopnia,

 • skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym,

 • terapia miofunkcjonalna w wieku 4-8 ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg Niny Forster,

 • skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym,

 • neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej.

Małgorzata-Baranowska.png

Małgorzata Mazurowska

Jestem fizjoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem. Tytuł magistra uzyskałam w 2012 roku na Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu. Od tamtej pory ciągle uczestniczę w kursach i szkoleniach, pogłębiając swoją wiedzę. Pomagam głównie dzieciom z wadami postawy i skoliozą. Jestem certyfikowanym terapeutą metody FITS i integracji sensorycznej II stopnia.

Małgosia_Mazurowska.png

Kwalifikacje / Szkolenia / Dyplomy / Certfikaty:

 • dyplomowany fizjoterapeuta,

 • terapeuta Integracji Sensorycznej,

 • certyfikat leczenia skolioz i innych wad postawy stopień 1,

 • FDM Basic,

 • osteopatia,

 • terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych,

 • grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoprzedszkolnym w oparciu o PTR,

 • neurologia dziecięca,

 • terapia dziecka z autyzmem,

 • mechanika przeciążenia układu ruchu, testy funkcjonalne, analiza ruchu, zależności mechaniczne poszczególnych komponentów ciała,

 • kinesiology taping,

 • trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych - metoda Zakunft Huber,

 • kompleksowa diagnostyka i terapia wad skolioz,

 • podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg metody Lehnert - Schroth,

 • metoda Knillów,

 • osteopatyczna terapia Cranio - sacralna,

 • zastosowanie technik osteopatycznych w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego,

 • terapia ręki 1 i 2 stopnia,

 • terapia neurotaktyczna,

 • gorset oczami fijoterapeuty,

Małgorzata Mazurowska
bd6788d5-8bc6-4719-9bc2-9fc5c9c25fe8
4223d04a-1fce-4d22-9af1-7565e0a462ca
a14c326d-0162-4c7c-bcce-cfdc3173b379
a5b4e26c-d728-4f83-873a-9a5bd1eef513
b6729672-e060-470f-aac5-33bd379073cb
008f60d9-bbc3-4848-b6f6-697b00f65b2f
77fd8ced-bb4a-469c-a574-cf9d92db05ba
425bc819-4810-422f-ac9a-4abeebbbf1ab
5fd8ed1c-31f3-450c-8fe2-a83d52e852cb
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (19)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (18)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (17)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (15)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (12)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (16)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (14)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (8)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (13)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (11)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (10)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (9)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (1)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (7)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (5)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (6)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (4)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (2)
WhatsApp Image 2023-08-28 at 15.03.11 (3)
Jola Dola

Jola Dola

Jestem asystentem nauczyciela.Ukończyłam szkolenia między innymi z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz komunikacji interpersonalnej.

 

Empatia, cierpliwość i kreatywność to cechy którymi kieruję się w opiece nad dziećmi.We wspieranie ich na ścieżce rozwoju wkładam całe swoje serce.Priorytetem jest dla mnie to, aby każde dziecko czuło się bezpieczne i zaopiekowane.

Kwalifikacje / Szkolenia / Dyplomy / Certfikaty:

 • asystent nauczyciela,

 • współpraca z rodzicem,

 • pierwsza pomoc przedmedyczna,

 • higiena w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

 • odpowiedzialność prawna opiekuna dziecka,

 • relacje społeczne i komunikacja,

 • ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego,

 • racjonalne żywienie dzieci i młodzieży.

Jola_Dola.png
20230720_085349
20230720_085447
20230720_085225
20230720_085320
20230720_085421
20230720_085243
20230720_085203
Małgorzata Melon

Małgorzata Melon

Nazywam się Małgorzata Melon. Jestem terapeutą zajęciowym oraz studentką Pedagogiki Specjalnej. Uwielbiam pracować z dziećmi i w swojej pracy zawodowej cały czas staram się rozwijać. Ukończyłam szkolenie z komunikacji alternatywnej oraz z arteterapii.

 

Swoją pracę opieram na założeniach metody Marii Montessori. Zawsze staram się dostosowywać metody i techniki do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego z dzieci.

Kwalifikacje / Szkolenia / Dyplomy / Certfikaty:

 • studentka Pedagogiki Specjalnej,

 • terapeuta zajęciowy

 • terapia behawioralna dzieci z autyzmem,

 • arteterapia,

 • picture exchange communication system - poziom 1,

Małgorzata_Melon.png
C4FD415E-EF7F-4A6E-8A86-6CF509730881
D327A01A-B95B-4F69-B1FD-0C6F1AF2F9EB
9BB848FE-67B2-4EF6-8D3E-EA0F36F51CD5
ABA4FA6C-8BC7-4E37-B2A7-2A721DCF325E
5020294F-EF7E-4F74-BF88-0C720AD44D24
Anna Misiewicz

Anna Misiewicz p.o. dyrektora przedszkola

Jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłam oligofrenopedagogikę i pedagogikę o specjalności Psychologia społeczna w edukacji. Doskonaliłam się zawodowo między innymi poprzez szkolenia z artetetapii, muzykoterapii, jogi integralnej dla dzieci o specjalnych potrzebach, kinezjologii edukacyjnej Dennisona. Do każdego Dziecka podchodzę indywidualnie biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na jego rozwój.

 

W swojej pracy łączę różne kierunki tak aby mieć wpływ na całościowy rozwój dziecka .Wykorzystuję techniki arteterapeutyczne, trening uważności, muzykoterapię, jogę, sensoplastykę oraz założenia kształtujące motywację wewnętrzną i umiejętności społeczne. Ważne jest dla mnie wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci oraz umożliwienie im wszechstronnego rozwoju. Bardzo bliskie są mi założenia pedagogiki M.Montessori i jestem towarzyszem Dziecka na ścieżce edukacji i rozwoju.

"Pomoc którą dajemy dziecięcej duszy,  nie powinna być pasywną obojętnością w obliczu spotykających ją trudności. Powinna być ona czułym i uważnym wspieraniem jego rozwoju."

/ M.Montessori/

Kwalifikacje / Szkolenia / Dyplomy / Certfikaty:

 • absolwentka kierunków: Pedagogika i oligofrenopedagogika o specjalności Psychologia społeczna w edukacji,

 • zabawy integracyjne dla dzieci,

 • podstawy pedagogiki Marii Montessori,

 • original play (pierwotna zabawa),

 • diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku od 0 do 3 lat,

 • brain gym,

 • integracja odruchów ustno-twarzowych wg metody Dr Swietłany Masgutowej,

 • arteterapia metodą Korart,

 • wprowadzenie do muzykoterapii integralnej,

 • joga integralna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami z modułem "Psychologia pozytywna w rozwoju dziecka",

 • wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacje w edukacji,

 • terapia behawioralna dzieci z autyzmem,

 • picture exchange communication system - poziom 1,

Anna_Misiewicz.png
20230719_171939
20230719_171805
20230719_171914
20230719_171747
20230719_171635
20230719_171529
20230719_171600
20230719_171615
20230719_171352
20230719_171510
20230719_171456
20230719_171444
20230719_171431
20230719_171216
20230719_171322
Anna Hajdasz - Łopata

Anna Hajdasz - Łopata

Jestem psychologiem z 10-letnim doświadczeniem zawodowym. W 2011 roku ukończyłam Uniwersytet SWPS we Wrocławiu otrzymując tytuł  magistra psychologii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na Oddziałach Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju (oddział rehabilitacji neurologicznej, neurochirurgia, ginekologia, chirurgia ogólna i plastyczna, stacja dializ) oraz w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi. Prowadziłam także zajęcia dla rodziców na szkole rodzenia. Pracowałam w Poradni Psychologicznej oraz  Gabinecie Neurorehabilitacji. Kwalifikacje podyplomową w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej dzieci i dorosłych zdobyłam na UMCS w Lublinie w 2016 roku. Ukończyłam również kurs EEG Biofeedback I stopnia.

 

W pracy z dziećmi zawsze zwracam uwagę na aspekty neurologiczne, a w czasie zajęć najbardziej lubię wykorzystywać pedagogikę zabawy.

Anna_Hajdasz_łopata.png

Kwalifikacje / Szkolenia / Dyplomy / Certfikaty:

 • absolwentka Uniwersytetu UMCS w Lublinie  na kierunku: Diagnoza i terapia neuropsychologiczna dzieci i dorosłych

 • absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu na kierunku: psychologia.

 • bogate doświadczenie m.in.: rehabilitacji neurologicznej, neurochirurgia, ginekologia, chirurgia ogólna i plastyczna, stacja dializ,

 • praca z rodzicami,

 • diagnoza i terapia neuropsychologiczna dzieci i dorosłych,

 • kurs EEG Biofeedback I Stopnia,

 • Certyfikowany partner Centrum Zdrowia Psychicznego,

IMG_2273
dyplom
IMG_2274
IMG_2275
Dorota Szynal

Dorota Szynal

Dyrektor Przedszkola, Psycholog kliniczny diagnozy psychoterapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Certyfikowany psychoterapeuta w nurcie systemowym.

"Codziennie czuwam nad realizacją podstawy programowej i jej dostosowaniem do zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przy współpracy z terapeutami".

Koordynuje pracę przedszkola, jak również czynnie uczestniczę w zajęciach terapeutycznych z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia.  

 

W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe dla całej rodziny, jak również dla osoby indywidualnej.

 

Posiadam 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trudnych, wymagających warunkach klinicznych m.in, szpitalach psychiatrycznych oraz na oddziałach neurologii dziecięcej, pediatrii, alergologii, rehabilitacji neurologicznej oraz w licznych Poradniach Zdrowia Psychicznego."

 

W ramach wsparcia dzieci oraz dorosłych prowadzę również w Świdnicy:

Świadczenia BEZPŁATNE:

 • https://www.facebook.com/WWRDSwidnica​ - Zajęcia dla dzieci objętych WWR (Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju) - to bezpłatny zespół działań diagnostycznych oraz terapeutycznych skierowany do dzieci od urodzenia do lat 7

Świadczenia niepubliczne: https://www.iqpsycholog.pl

 • Ośrodek Psychologii Klinicznej i Psychoterapii dla Dzieci i Dorosłych

 • Poradnia Logopedyczna i Integracji Sensorycznej

 • Poradnia uzależnień dla młodzieży

Serdecznie zapraszam,

Dorota Szynal

Dorota_szynal_2.png
Angelika Świeża

Angelika Świeża

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Uwielbiam dzieci za ich szczerość i ciekawość świata. Przewodnim nurtem mojej  pracy jest pedagogika Montessori, która pozwala dziecku na doświadczanie wszystkimi zmysłami i samodzielne szukanie rozwiązania. Jako wychowawca jestem w tej drodze jedynie drogowskazem dla dziecka i podążam za nim i jego potrzebami. Bliskie mojej pracy są również założenia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Swoje działania zawsze opieram na indywidualnych możliwościach i zasobach dziecka i w ten sposób dostosowuje metody terapeutyczne. Moim celem jest osiągnięcie takiego poziomu funkcjonowania poznawczego i społecznego dzieci z ASD, aby sprawnie radziły sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

 

W swojej pracy zawodowej stawiam nacisk na rozwój, dlatego nieustannie się szkolę, rozwijam i poszerzam swoje kompetencje. Szkolenia jakie ukończyłam to m.in.: 

 • Sensoceramika

 • Integracja Sensoryczna I stopnia

 • Gry i zabawy jako forma terapii osób ze spektrum autyzmu

 • ASD - Wiedzieć. Zrozumieć. Pomóc. 

"Aby zrozumieć autyzm, lub inne zaburzenie rozwojowe, trzeba przyglądać się żywym osobom, a nie stereotypom." -Charles Hart

 

Angelika_2.png
bottom of page